Pakume järgmisi teenuseid:

-Hoonesisese tarbeveevärgi ning reovee- ja sadeveekanalisatsiooni ehitamine, remontimine ja rekonstrueerimine

-Kinnistu välisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine

-Soojussõlmede ehitamine, remontimine ja hooldamine

-Radiaator-, kalorifeer- ja vesipõrandaküttesüsteemide ehitamine, remontimine ja rekonstrueerimine

-Eramute keskküttekatelde paigaldamine

-Küttesüsteemi surveproovi tegemine

-Torustike isoleerimine

-Vannitubade ja WC-de ümberehitamine

-Radiaatorite, boilerite ja siugtorude paigaldamine

-Veemõõturite ja soojusmõõturite paigaldamine

-Kuni 132 mm läbimõõduga avade teemantpuurimine

-Kõikide vajalike materjalide hankimine ja kohaletoimetamine